MORKY cenník

DRUH VEK CENA
Mix moriek a moriakov pripravené na extenzívny, prípadne intenzívny chov v drobnochove. Jednorazový odber od 1 do 100 ks.
6-týždňové
13,90 €/ks
Čerstvé, kompletne spracované morky s drobami a čistou hmotnosťou 8 - 16 kg/ks. Jednorazový odber do 5 ks.

RS FaRMA

objednávkové hodiny