BROJLEROVÉ KURČATÁ cenník

DRUH VEK CENA
Brojlerové kurčatá ROSS 308, vhodné na produkciu mäsa. Jednorazový odber od 1 do 100 ks.
1-dňové
Brojlerové kurčatá ROSS 308, vhodné na produkciu mäsa. Jednorazový odber od 1 do 100 ks.
14-dňové
Jatočné brojlerové kurčatá živé, určené na porážku alebo dokrm. Hmotnosť v čase predaja 2,20 - 3,50 kg/ks
Čerstvé, kompletne spracované brojlerové kurčatá s drobami a s čistou hmotnosťou 1,80 - 2,80 kg/ks.

RS FaRMA

objednávkové hodiny