BROJLEROVÉ KURČATÁ cenník

DRUH VEK CENA
Brojlerové kurčatá ROSS 308, vhodné na produkciu mäsa. Jednorazový odber od 1 do 100 ks.
1-dňové
0,75 €/ks
Brojlerové kurčatá ROSS 308, vhodné na produkciu mäsa. Jednorazový odber od 1 do 100 ks.
14-dňové
2,30 €/ks
Jatočné brojlerové kurčatá živé, určené na porážku alebo dokrm. Hmotnosť v čase predaja 2,50 - 3,50 kg/ks
2,10 €/kg
Čerstvé, kompletne spracované brojlerové kurčatá s drobami a s čistou hmotnosťou 2,00- 2,80 kg/ks.
3,90 €/kg

RS FaRMA

objednávkové hodiny